Výkup surovin

Od samotného založení společnosti provádíme výkup druhotných surovin. Nezabýváme se pouze vážením a roztříděním surovin, ale díky zkušenostem a všestranným znalostem všech našich zaměstnanců dokážeme provádět i demontáže větších celků.


Zajišťujeme:

 • VÝKUP A PRODEJ železných odpadů, barevných kovů a papíru.
 •  
 • VYTŘÍDĚNÍ jednotlivých druhů kovových odpadů.
 •  
 • ZPRACOVÁNÍ odpadů pálením a stříháním dle potřeb dodavatelů i odběratelů.
 •  
 • VÁŽENÍ na automobilové digitální mostní váze a i na jiných menších přesných vahách, které jsou pravidelně servisovány a cejchovány
 •  
 • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE různých zařízení a technologických celků, včetně likvidace konstrukcí, ústředen atd.
 •  
 • PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ firmám i občanům na shromažďování všech druhů kovových odpadů.Platby za výkup surovin provádíme dle platné legislativy, na základě vystavené výkupky – podkladu k fakturaci:

U občanů:

 1. Převodem na účet - občan nám při sepisování výkupního dokladu nahlásí číslo bankovního účtu, na který chce peníze poslat. Platbu provádíme zpravidla ihned následující pracovní den. Maximální doba splatnosti je 5 pracovních dní od odevzdání odpadu na jedné z našich provozoven. 
 2. Složenkou - v případě, že občan nevlastní bankovní účet, máme možnost mu zaslat peníze prostřednictvím České pošty složenkou. Ta mu přijde cca za deset dní poštou, na ním uvedenou adresu. Peníze si má možnost poté vyzvednout na kterékoliv poště.


U firem:

 1. Fakturou - vyhotovíme doklad o převzetí = výkupku + podklad k fakturaci. Na základě těchto dokladů nám dodavatel vystaví fakturu = daňový doklad.