Provozní řády

Provozní řád naší společnosti LIMA - eko služby s.r.o. je dokument, který stanovuje pravidla a postupy pro výkup odpadů.

Tento řád obsahuje podrobné informace o druzích odpadů, které jsou povoleny k výkupu, a také stanoví podmínky a postupy, jakým způsobem je třeba s těmito odpady nakládat.

Provozní řád je navržen tak, aby zajišťoval bezpečné a účinné zpracování odpadů v souladu s platnými právními předpisy a ekologickými normami.

Dokument také specifikuje odpovědnosti jednotlivých pracovníků a pravidla pro manipulaci s odpady, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a ochrana životního prostředí.

 

Provozní řád LIMA - eko služby s.r.o. - Provozovna Zruč nad Sázavou

Provozní řád LIMA - eko služby s.r.o. - Provozovna Vlašim